A Soroksári Botanikus Kert feladatai

Egyetemi gyakorlati oktatás

1968 óta egyetemi tanrend szerinti a Kert növényszervezettani, növényrendszertani, és növényökológiai gyakorlatok színhelye. A Szent István Egyetem Kertészettudományi Karának valamennyi Növénytan tárgyat tanuló nappali és levelező tagozatos hallgatója kötelező növényismereti, valamint talajtani és vízgazdálkodási gyakorlaton vesz részt, összesen félévente 600 fő. Ezen kívül a Kert egész évben biztosítja az élő növényanyagot a növénytani laboratóriumi gyakorlatok részére.


Kutatás

A Kert alapítása óta rendszeresen fejleszti génalaptartalék-élőgyűjteményeit. Ezek a gyűjtemények honos vadrózsa (Rosa), vadkörte (Pyrus), berkenye (Sorbus), borostyán (Hedera) fajokat és fajtákat valamint honos évelő fajokat (Anemone sylvestris, Pulsatilla fajok, Helleborus, Arum, Salvia, stb.) tartalmaznak. A telepített és magától bekerült idegenhonos növényfajok terjedését 1995 óta kísérjük figyelemmel. A Kertben folyamatos a mikológiai kutatómunka is. Eddigi felmérések szerint közel 300 különböző nagygomba faj fordul elő a területen.


Ismeretterjesztés

A természetszerető emberek körében egyre népszerűbb a Kert: évente közel 1500 látogatót fogadunk. A bejelentett csoportok részére szakmai vezetést biztosítunk. A környékbeli óvodások, általános és középiskolák diákjai rendszeresen járnak ide tanulni. Természetvédelmi, környezetvédelmi vetélkedőket és egyéb oktató programokat szervezünk, mindamellett a szabadidő kötetlen eltöltésére is van itt lehetőség, melyet a kerti pihenőhelyek tesznek még kellemesebbé.


Nemzetközi mag- és szaporítóanyag-csere

A Soroksári Botanikus Kert 60 ország 450 intézményével áll cserekapcsolatban. Az első magcsere-katalógus (Index Seminum) 1965-ben jelent meg. A magcsere révén a Botanikus Kert neve ma már az egész világon ismert.


Természetvédelem

A Soroksári Botanikus Kert 1977 óta fővárosi természet-védelmi terület. A Kert különleges adottsága, hogy területén értékes, eredeti társulásmaradványok találhatók, amelyek megőrizték a Duna–Tisza közére jellemző vegetációt. Ezek ma a Kert kiemelten védett területei. Ilyenek a nyílt és zárt homokpusztagyepek, a zsombékos és a 12 ha nagyságú, meszes talajú kiszáradó láprét, az úgynevezett „Rezervátum”.